İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

İş Kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatında yer alan değişiklikleri düzenli olarak takip eden Büromuz, çalışanları ve işverenleri temsil ederek iş hukukuna ilişkin tüm konularda hukuki hizmet vermektedir. İş hukukuna ilişkin hizmetlerimiz arasında iş sözleşmelerinin hazırlanması, disiplin toplantılarına nezaret edilmesi, İş Kanunu, ilgili mevzuat ve uygulama kapsamında işçi işveren ilişkileri, iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi atanması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerimizin talebi halinde, şirket yetkililerine ve işçilere iş hukuku mevzuatı kapsamında eğitim de vermekteyiz.