Nazlı Dervişoğlu Doğan

Kurucu Ortak / Arabulucu

Profile

Nazlı DERVİŞOĞLU DOĞAN, DKND Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağıdır. Aynı zamanda, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı uzman arabulucudur.

Nazlı, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden onur derecesiyle mezun olmuştur. Aynı zamanda, Ankara
Üniversitesi, Sermaye Piyasası Hukuku Yüksek Lisans Derecesi ve İngiltere, Exeter Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Nazlı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında hukuk müşavirliği yapmıştır. Bu görevi süresince enerji ve maden hukuku ile ilgili davaları takip etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu enerji yatırımı uyuşmazlıklarından kaynaklanan ICC ve ICSID tahkim merkezlerinde görülen uluslararası tahkim davaları ile ilgili çalışmalar yürütmüştür.

Daha sonra, Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında, ağırlıklı olarak kurumsal danışmanlık alanında, kıdemli avukat olarak çalışmıştır.

Nazlı DERVİŞOĞLU DOĞAN, başta kurumsal danışmanlık olmak üzere, şirketler hukuku, (uluslararası) ticaret hukuku, iş hukuku, sermaye piyasası hukuku ve ihaleler ile ilgili alanlarda yerli ve yabancı müvekkillere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İletişim Bilgileri

02122172485

Eğitim

  • Exeter Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisansı, İngiltere, 2008.
  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sermaye Piyasası Hukuku Yüksek Lisansı, Ankara, 2004.
  • Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, Ankara, 2003.

Konuştuğu Diller

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Almanca
  • Hollandaca

Baro Kaydı

  • Ankara Barosu, 2004.
  • Istanbul 1 No.lu Barosu, 2008