İhaleler ve Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) Projeleri

Büromuz kamu-özel ortaklığı ihaleleri başta olmak üzere, kamu ve özel kurumların düzenlemiş oldukları ihalelere başvuruların hazırlanması, söz konusu kurumlar nezdinde müvekkillerin temsili, görüşme ve müzakerelerin temsilen yürütülmesi, konsorsiyum modelleri oluşturulması, konsorsiyum üyeleri arasındaki ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, konsorsiyum ile müteahhit firma, taşeron firma arasındaki sözleşmelerin hazırlanması, ilgili mevzuat kapsamında hukuki görüş verilmesi, kamu ve özel kurumlar ile olan ihtilaflarda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi hususlarında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti vermektedir.