Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında bilgi notu

Ağustos 28, 2022

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.08.2022 tarihinde yayımlanmıştır. İlgili yönetmelikte 01.04.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile AB direktiflerine uyum sağlanması amacıyla düzenleme getirilmiştir. ARACI HİZMET SAĞLAYICISI VE PLATFORM TANIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. Aracı hizmet sağlayıcı: Oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişidir. Platform: Kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistemdir. Değişiklik ile mesafeli sözleşmelerin çoğunluğunun platformlar üzerinden yapıldığı dikkate alınarak satıcı / sağlayıcı adına işlem yapan aracı hizmet sağlayıcılara aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin yeni yükümlülükler belirtilmiştir. * Tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistem kurulacak ve bu sistem kesintisiz açık tutulacaktır. * Aracı hizmet sağlayıcısı, ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından, belirli hallerde bu bilgilerin doğruluğundan, bu bilgilerin ürüne ilişkin platformda yer alan reklamları ile uyumlu olmasından, gerçekleşen işlemlere ilişkin kayıtların tutulması ve saklanmasından, satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmeleri halinde teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden sorumlu tutulacaktır. Tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi koşuluyla, tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarılmıştır. Cayma hakkının kullanımı halinde ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkanı getirilmiştir. Tüketicilerin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile 30 günlük azami teslim süresi yükümlülüğünün daha uzun süreler için belirlenmesine imkan verildi. Üretim süreci 30 günden fazla süren ve sipariş sonrası kişiye özel üretimine başlanan mallara ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde yasal olarak azami 14 gün içinde satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcı tarafından tüketiciye yapılması zorunlu bedel iadelerine ilişkin olarak kart çıkaran kuruluşlara aktarılan tutarın kart çıkaran kuruluşa ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi sağlanmıştır. Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar, taşıt başta olmak üzere ilgili resmi sicillerine kayıt ve tescili zorunlu olan taşınırlar, tescil veya kayıt sonrası kullanılmamış mal olarak tekrar satışa konu edilememesi, kurulum veya montajı satıcı veya yetkili servis tarafından yapılan malların ilave maliyete katlanılmadan yeniden satışa konu edilememesi için tüketicilerin tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi şartı ve sözleşenlerin mutabakatı ile cayma hakkı kullanımından istisna tutulmuştur. Sonuç olarak, kesintisiz olarak açık tutulacak tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistem kurulacaktır. Aracı hizmet sağlayıcısı, ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından, belirli hallerde bu bilgilerin doğruluğundan, bu bilgilerin ürüne ilişkin platformda yer alan reklamları ile uyumlu olmasından, gerçekleşen işlemlere ilişkin kayıtların tutulması ve saklanmasından, satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmeleri halinde teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden sorumlu tutulacaktır. Tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi koşuluyla, tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarılmıştır. Üretimi 30 günden fazla süren ve sipariş sonrası kişiye özel üretimine başlanan mallara ilişkin azami teslim süresi yükümlülüğünün daha uzun süreler için belirlenmesine imkan verildi. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde14 gün içinde satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcı tarafından tüketiciye yapılması zorunlu bedel iadelerine ilişkin olarak kart çıkaran kuruluşlara aktarılan tutarın kart çıkaran kuruluşa ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi sağlanmıştır.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayın.

Related Articles