Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Büromuz, marka ve patent başvuruları yapmak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının kazanılması, korunması ve/veya kullandırılmasına ilişkin (lisans) sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve fikri ve sınai mülkiyet haklarından kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi hususlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.