Kiralananın Tahliye Taahhüdü İle Tahliyesi

Aralık 12, 2018

Tahliye taahhüdü ile ilgili özellikli durumlar ve tahliye taahhüdü şartları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.Tahliye taahhüdü adi yazılı şekilde yapılabilir. Noterde yapılması zorunlu değildir. Bununla birlikte, tahliye taahhüdünün noterde yapılması faydalı olmaktadır. Zira adi yazılı şekilde alınan tahliye taahhüdünde icra aşamasında imzaya itiraz yargılama sürecini uzatacağından noterde alınan taahhütname ile bu durum önlenebilir.Kira sözleşmesinin yapıldığı tarihte alınan taahhüt geçersiz sayılmaktadır. Kira sözleşmesinin imzalandığı tarih ile taahhüt alınan tarih arasında makul bir süre olmalıdır.Tahliye taahhüdü kiracı veya temsilcisi tarafından verilebilir.Alt kira hallerinde, husumet alt kiracıya değil asıl kiracıya yöneltileceğinden ve asıl kiracı için verilen hüküm alt kiracıya da etki edeceğinden, tahliye taahhüdünün asıl kiracıdan veya mümkünse her iki kiracıdan birlikte alınması uygun olacaktır.Taahhüt edilen tarihin belirli olması gerekmektedir. Aksi durum tahliye taahhüdünün geçersizliği sonucunu doğurmaktadır. Bu sebeple, tarihin gün, ay ve yıl olarak veya Kurban Bayramının ilk ya da son günü gibi belirlenebilir bir tarih olarak yazılması uygun olacaktır.Son olarak, taahhütte belirtilen süreden itibaren 1 ay içinde icra takibi yapmak ya da aynı sürede sulh hukuk mahkemesinde dava açmak gerekmektedir. Söz konusu 1 aylık süre hak düşürücü süredir.