Yabancı Yatırımlar

Büromuz yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerinin Türkiye’de gerçekleştirmek istedikleri yatırım alanlarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, bu kapsamda; teşvik ve yatırım desteklerinin araştırılması, vergisel avantajlar ve yükümlülükler hakkında bilgi verilmesi, yatırımlara ilişkin izin ve teşviklerin alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin takibi ve müvekkilin söz konusu kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi, ilgili sözleşmelerin hazırlanması, serbest bölge, organize sanayi bölgesi, teknokent ve benzeri teşvik bölgeleri de dâhil olmak üzere ilgili yatırım bölgesinde şirket, şube, irtibat bürosu ve işletme kurulması, çalışma ve oturma izinlerinin alınması da dâhil olmak üzere yabancı yatırımcıların ihtiyaç duyabilecekleri tüm alanlarda hukuki hizmet vermektedir.