Tüketici Hukuku

DKND tüketici hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunmakta, tüketici talep ve davalarını takip etmekte ve müvekkillerini tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemeleri nezdinde temsil etmektedir.