Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

Büromuz yerli ve yabancı müvekkillerine, kurumsal ve ticari konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte; yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, şube ve irtibat bürolarının açılışı, hukuki yapılarının güncel mevzuata uygun olarak düzenlenmesi, kurumsal kimliklerinin oluşturulması, yönetim kurulları ve genel kurulların toplanarak kararların yazılması, şirket temsilinin ve imza sirkülerinin oluşturulması, halka arz olmayı hedefleyen şirketlerin “Kurumsal Yönetim İlkeleri” çerçevesinde yeniden yapılandırılması, ilmühaber ve hisse senetlerinin düzenlenmesi, hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması ve franchising, lisans ve dağıtım modellerinin tesisi başta olmak üzere şirketlerin yönetim, yapılanma ve ticari faaliyetlerine ilişkin tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır.