Sermaye Piyasası Hukuku

Büromuz, halka arz öncesi (Pre-Ipo) ve halka arz sonrası (Post-Ipo) süreçlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve BIST nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izin ve onayların alınması ve Türk sermaye piyasaları işlemlerine ilişkin olarak müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulamaları çerçevesinde müvekkillerimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluğunun sağlanması, opsiyon sözleşmelerinin hazırlanması, halka açık şirketlerin halka açık olmayan hisselerinin devri, halka açık şirketlerin birleşme ve devralma işlemleri, sermaye artırımı işlemleri hususlarında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.