Rekabet Hukuku

Büromuz birleşmeler, devralmalar ve ortak girişimlere ilişkin birleşme öncesi rekabet bildirimlerinin ve başvurularının yapılması ile ilgili olarak müvekkillerine hizmet vermektedir.

Büromuz, günlük ticari işlemlerin rekabet hukukuna ilişkin yönlerinde müvekkillerine yardımcı olmakta ve uyumlu eylem, hâkim durumun kötüye kullanılması ve bayiler arası rekabet hususlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.