Maden Hukuku

Maden hukuku alanında uzmanlaşmış olan büromuz, Türkiye’de bu alanda hizmet veren sayılı hukuk bürolarından biridir. Madencilik ile ilgili yapılan yerel ve uluslararası seminerlere de katılan avukatlarımız, dünya piyasalarını ve eğilimleri de yakından takip etmektedir.

Yabancı ve yerli müvekkillerimizin maden yatırımları için maden hukuku ile ilgili her alanda hizmet vermekte olan Büromuz; maden haklarının devri, intikali, maden sicili nezdinde haciz, ipotek ve benzeri takyidatların tescili veya kaldırılması, arama ve işletme ruhsat başvuruları ve her türlü ruhsat işlemleri, cevher alım – satımı, doğrudan alımlarda ve ön ödemelerde teminatların tesisi alanlarında hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.