Enerji Hukuku

Büromuz enerji piyasasına ilişkin hukuki süreçlere ilişkin olarak şirketlerin bu alanda ihtiyaç duyduğu her tür hukuki hizmeti enerji kanunları ve yönetmelikleri kapsamında sunmaktadır. Büromuz, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerine düzenli raporlama yapmakta ve ilgili kurum ve kurullar nezdinde başvuru, izin, onay ve benzeri işlemleri yürütmektedir.

Büromuz ayrıca enerji, petrol ve gaz projelerine ilişkin akdedilmiş sözleşmelerin taslağını hazırlama, revize etme, müzakere etme ve sonuçlandırma hususunda hukuki hizmet vermektedir.