Birleşme ve Devralmalar

Büromuz, hisse ve varlık satın alma işlemleri, ortak girişimlerin tesisi, şirket birleşmeleri ve bölünmeleri, ortaklıklar ve benzeri projelerde; hukuki ve finansal incelemelerden (durum tespit çalışmalarından) başlayan, ortak girişim sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesi başta olmak üzere ilgili sözleşmelerin hazırlanması, taraflar arasındaki müzakere sürecinin yürütülmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde başvuru, tescil, izin ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, işlemin kapanışına kadar gelişen sürecin her aşamasında hizmet vermektedir.