Arabuluculuk

Büromuz kadrosundaki T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdindeki Arabuluculuk Siciline kayıtlı uzman arabulucularımız ile arabuluculuk hizmeti vermekteyiz. Arabulucularımız, iş hukuku, ticaret hukuku, aile hukuku, sigorta hukuku, sözleşmelerden ve benzeri özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin sistematik teknikler uygulamak, müzakereler yönetmek suretiyle, tarafları bir araya getirmekte, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle aralarında iletişim sürecinin kurulmasını ve böylelikle uyuşmazlığın çözümünü sağlamaktadır.