Kurumsal HES Kodu Uygulaması

Kasım 2, 2020

Bilindiği üzere HES kodu zorunluluğu, deniz, hava ve kara taşımacılığında zorunludur. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından en az 500 çalışanı bulunan iş yerleri için Kurumsal HES kodu uygulaması imkanı getirilmiştir.HES kodu uygulaması yeni düzenlemelerle birlikte hava deniz kara yollarında yapılan seyahatler için zorunlu iken yapılan ek bir düzenlemeyle de şehir içi toplu taşımayla yolculuk yapabilmek için HES kodu zorunluğu getirilmiştir. Son olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce, HES Kodu Sorgulama Sistemi hakkında resmi yazısı uyarınca en az 500 çalışanı bulunan iş yerlerinin (HES) kodu uygulaması ile e-Devlet Sistemi arasında kurulan entegrasyon sayesinde şartları taşıyan iş yerlerinin kişilerden almış̧ oldukları HES kodu bilgilerini kendi otomasyon sistemleri üzerinden çalışanlarının riskli bölgelerle temasta bulunup bulunmadığını sorgulama hakkına sahip olacaklar.HES uygulamasına entegre süreci aşağıda yer alan şekilde ilerlemektedir;

1. hayatevesigar.saglik.gov.tr adresinde “Kurumsal Entegrasyon” başlığı altında bulunan “Erişim Talep Formu” nun doldurularak e-imza ile imzalanması gerekmektedir.

2. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne sb@hs01.kep.tr kep adresi üzerinden veya ıslak imza ile resmi yazı gönderilmesi gerekmektedir. Bu resmi yazı,a. Erişim talep formunu dolduran kişinin kurum tarafından yetkilendirildiği,b. Yetkilendirilen kişiye ait TCKN, ad, soyad bilgisini içermesi gerekmektedir.

3. Gelen resmi yazı değerlendirilir.

4. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, onaylanan entegrasyon talepleri için test ortamında kullanıcı bilgileri tanımlanır. Tanımlanan kullanıcı bilgileri ve servis dokümanı ile entegrasyon talebinde bulunan kuruma mail yolu ile iletilir.

5. Test ortamına ait entegrasyon işlemlerini tamamlayan kurum tarafından, sürecin tamamlandığı bilgisi hesdestek@saglik.gov.tr adresine mail yolu ile bildirilmesi gerekmektedir.Microsoft Word – kurumsal hes kodu uygulaması.docx

6. Canlı ortam bilgileri erişim talep formunda belirtilen yetkili kişinin kullanıcı adı, mail adresine; şifre bilgisi ise telefonuna SMS ile bildirilir.

7. Entegrasyon sürecinin tamamlandığı bilgisi resmi yazı ile dönüş yapılır.Yukarıda yer alan adımların tamamlanması ile birlikte, şirketlere daha hızlı sorgulama imkanı getirilmiştir. HES kodu, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası statüsünde değildir bu kapsamda paylaşılması ve sorgulanması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na aykırılık teşkil etmemektedir.HES kodu değiştirilebilen ve belirli bir süre ile alınabilen bir kod olup, KVKK kapsamında sorgulaması yapılan kişilerin bilgilerinin gizli tutulması, 3. Kişiler ile paylaşılmaması yeterlidir.